Aktuelnosti

Bolesti i štetočine šljive [23.04.2014]

Šljiva

Padavine proteklih dana stvorile su uslove za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa Folicur 250 EW 0,1%, Orius 0,1%, Score, Scooter 0,025% ili na bazi fenbukonazola uz dodatak Dithana ili Merpana 50 0.3%.

U cilju suzbijanja šljivinog smotavca (C. funebrana) primeniti Pyrinex 0,2% i slično. Ako ima i lisnih vašiju bolje je primentiti Actaru ili Kestrel i slično u koncentraciji od 0,05%.