Aktuelnosti

Sušenje cvetova i grančica breskve i kajsije (Monilija) [27.03.2015]

Breskva, Ostale biljne vrste

U narednih 4-5 dana se očekuje nestabilno vreme. Breskva je u svim reginoma otvorila pupoljke, a ponegde već počinje da cveta. Treba očekivati stvaranje uslove za nastanak infekcija od prouzrokovača sušenja cvetova (Monilia sp.) na sortama i zasadima, gde ima otvorenog cveta. Sada već ni u jednom zasadu nema opasnosti od infekcija prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve.

Kajsija, u svim regionima Srbije, nalazi u fazi crvenog pupa - početak cvetanja. Na onim lokalitetima gde ima otvorenog cveta kajsije, moguće su infekcije od monilije u naredna 2-3 dana.

Preporuka je:

1. U zasadima breskve i kajsije gde ima otvorenog cveta, pre padavina uraditi tretman sa preparatima na bazi kaptana ( Merpan 50 WP 0,3% i drugi)

2. Ako ne uspete da uradite tretman pre kiša, a cvet je bio vlažan duže od 7 sati, tada treba da tretirate sa CIPRODEX 0.7lit/ha ili CHORUS 0.3 kg/ha ili SIGNUM 0.75 kg/ha ili SWITCH 1kg/ha ili preparatima na bazi iprodiona u roku od 48 sati od početka kiše

3. U regionima i zasadima gde nema otvorenog cveta, ne tretirati.