Aktuelnosti

Zaštita paradajza od prouzrkovača oboljenja [16.06.2016]

Paradajz

Na otvorenom polju, na paradajzu koji je rasađen ili je nikao oko 1.maja, stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani), a povoljni su uslovi i za infekcije plamenjače.

Preporučuje primena nekog fungicida kao što je: Odeon 0.2% (2kg/ha) ili Bravo 0.25% (2.5lit/ha), Ortiva Opti 0.25% (2.5 lit/ha), Quadris 0.075% (0.75 lit/ha), Dithane 0,25% (2.5 kg/ha), Polyram 0,2% (2 kg/ha), Antracol 0,2% (2 kg/ha), Signum 0.05% (0.5 kg/ha) uz dodatak Orvego 0,8 lit/ha ili Infinito 1,5lit/ha (0,15%) ili Acrobat ili Sphinx MZ 2.5kg/ha (0,25%) 

Sledeći tretman planirati za 7 dana.