Aktuelnosti

Zaštita šljive [08.05.2017]

Šljiva

Tokom vikenda se očekuje stvaranje uslova za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se što pre uradi tretman sa Dithane0,3% ili Mankosav 80 0,2% ili Merpan 50 0.3% i slično uz dodatak Folicur 250 EW 0,1% ili Bounty 0,06% ili Orius 0,1% ili Different ili Score 0,03% ili Difcor 0,03%.

Hladne noći i kišovito vreme uslovljavaju usporenu aktivnost štetočina, pa ne treba dodavati insekticide.

U ovoj fazi razvoja šljive obratiti posebnu pažnju na podešenost atomizera (krupnoća kapljica, jačina i količina vazduha/vetra). Optimalni je da kapi budu što sitnije, a vazdušno strujanje umereno. Takođe izbegavati primenu bilo kakvih folijarnih hraniva, a pogotovo na bazi aminokiselina. Svi gore nabrojani faktori mogu dovesti do pojave mikropukotina na plodovima, koje će se kasnije manifestovati kao kraste.