Aktuelnosti

Zaštita pšenice od bolesti na klasu [16.05.2017]

Pšenica

     Rane setve i sorte koje rano cvetaju počinju sa cvetanjem. Na kasnijim sortama i hibridnim pšenicama cvetanje još nije počelo. Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana pregledaju pšenice, kako bi se ustanovilo da li je počelo cvetanje i pre kiše ili najkasnije 48 sati posle kiše uradi zaštita preparatima: Osiris 2 L/ha ili Caramba 1,5 L/ha ili Prosaro 1 L/ha ili Zantara 1,5 L/ha ili Duett ultra 0,5 L/ha ili Duofen plus 1,5 L/ha ili Cherokee 2 L/ha ili Bumper P 1 L/ha ili Cello 1,25 L/ha ili Zamir 1 L/ha.

Ukoliko se radi zaštita preparatima: Amistar extra 0,75 L/ha ili Acanto plus 0,7 L/ha ili Bounty 0,6 L/ha ili Sphera 0,3 L/ha preporuka je da se doda neki od preparata na bazi tiofanat metila.

Za povećanje proteina u zrnu i povećanje hektolitarkse mase preporuke je da se dodaju: Megafol ili Delfam Plus ili Isabion ili Vellamin u količini 1 do 2 L/ha.