Aktuelnosti

Aktuelna zaštita maline [20.05.2017]

Malina

Zasadi maline nalaze se u fenofazi BBCH 61-65, početak cvetanja - 50% cvetova otvoreno. Usled nestabilnog vremena, učestale padavine i povecana vlažnost vazduha, može doći do ostvarivanja infekcija patogenom Botrytis cinerea, prouzrokovača sive truleži plodova. Proizvođačima se preporučuje da odrade tretmane nekim od sledećih preparata: Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha, Teldor 500SC 1-1,5 L/ha, Linus 1,2-2 L/ha, Luna Sensation 0,6-0,8 L/ha, Signum 1,5 kg/ha. Pošto je malina u cvetanju tretmane raditi isključivo u večernjim časovima kada je aktivnost pčela smanjena. 

   Oni koji žele ekološki prihvatljivije preparate zaštitu neka urade sa Bacillomix specijal 3 L/ha.