Aktuelnosti

Zaštita paprike nakon nicanja ili rasadjivanja [22.05.2017]

Paprika

    Paprika iz direktne setve je u fazi razvijenih kotiledona i početka razvoja prvog lista, a paprika iz rasade u fazi ukorenjavanja. Preporuka je da se uradi zaštita od bolesti preparatom Bacillomix specijal 3 L/ha. Radi boljeg ukorenjavanja paprike iz rasade preporuka je da se uradi tretman sa Wuxal Top P 1 L/ha.