Aktuelnosti

Bolesti vinove loze [30.05.2017]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fenofazi cvetanja, kada su svi biljni delovi osetljivi na razvoj plamenjače. U narednom periodu se očekuje nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše, koja će stvoriti povoljne uslove za nove sekundarne zaraze plamenjače. Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman sa jednim od navedenih fungicida: PERGADO F 0.3%, SPHINX 0.3%, PROFILER 0.3%, CYMBAL 0,025% ili ACROBAT 0.3%.

Za zaštitu od pepelnice koristiti: LUNA EXPIRIANE 0.04%, COLIS 0.05%, KUSABI 0,03% ili TILT 0.03%.