Aktuelnosti

Pojava gusenica prve generacije dudovca [03.06.2017]

Orah

     Prva generacija leptira je još uvek prisutna sa pojedninačnim primercima na svetlosnoj klopci. Prema dosadašnjem letu, leptiri su manje brojni u odnosu na višegodišnji proseka. Ipak brojnost leptira je druga u poslednjih 12 godina. Počelo je piljenje gusenica, pa je preporuka da se pregledaju zasadi oraha na prisustvo gusenica.

    Gusenice se još uvek nalaze na pojedinačnim listovima, pa je moguće i mehaničko uklanjanje tih listova. Tamo gde je brojnost veća ili su stabla visoka, preporuka je da se uradi suzbijanje preparatima: Decis 0,5 L/ha ili Fastak 0,15 L/ha ili Karate zeon 0,2 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha ...

     Zaštitu od bolesti oraha uraditi sa: Merpan50 0,2% ili Antracol 0,2% ili Polyram 0,2% u kombinaciji sa Bacillomix specijal 0,3%.