Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [14.06.2017]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnostu od lokaliteta i sorte nalazi u fenofazama precvetavanja, do formiranih bobica. Za vikend se najavljuju nestabilno vreme, kada se mogu stvoriti novi povoljni uslovi za razvoj plamenjače Plasmopara viticola, pa je preporuka da se tretman odradi u naredna dva dana sa jednim od navedenih fungicida:MILDICUT 0.25%, PERGADO 0.3 % ILI ORVEGO 0.1%.

Za pepelnicu koristiti: CRYSTAL 0.03%, VIVANDO 0.03% ili TOPAS 0.05%.

U fenofazi odbacivanja kapica sa cveta otvaraju se ulazna mesta za razvoj sive truleži Botrytis cinarea, pa je preporuka da se uradi tretman sa: SWICH 0.1%, CANTUS 0.1% ili TELDOR 0.1%.