Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [14.06.2017]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fenofazama precvetavanja, do formiranih bobica. Za vikend se najavljuju nestabilno vreme, kada se mogu stvoriti novi povoljni uslovi za razvoj plamenjače Plasmopara viticola, pa je preporuka... U fenofazi odbacivanja kapica prave se ulazna mesta za razvoj sive truleži Botrytis cinerea, tretman odraditi...