Aktuelnosti

Tripsi na crnom luku [16.06.2017]

Crni luk

    U toku je masovno naseljavanje crnog luka tripsima. Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana uradi pregled crnog luka na tripse. Ukoliko se ustanovi brojnost tripsa manja od 2 po biljci, preporuka je da se uradi zaštita samo sa ... Ukoliko se ustanovi veća brojnost preporuka je da se uradi suzbijanje preparatom ...

   Plamenjača za sada nije ustanovljena ni na jedom usevu. Preporuka je da se uradi zaštita preparatima: ...

   Za one koji žele ekološki prihvatljivije metode preporuka je da se luk od bolseti zaštiti kombinacijom preparata Bacilomix specijal 3 L/ha sa Nutrifos K 3 L/ha ili Trafos K 3 L/ha.