Aktuelnosti

Tripsi na crnom luku [16.06.2017]

Crni luk

    U toku je masovno naseljavanje crnog luka tripsima. Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana uradi pregled crnog luka na tripse. Ukoliko se ustanovi brojnost tripsa manja od 2 po biljci, preporuka je da se uradi zaštita samo sa  Kumulus ili Thiovit jet ili Wetsul 3 kg/ha. Ukoliko se ustanovi veća brojnost preporuka je da se uradi suzbijanje preparatom Exirel 0,75L/ha.

   Plamenjača za sada nije ustanovljena ni na jedom usevu. Preporuka je da se uradi zaštita preparatima: Polyram 2 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Dithane 2,5 kg/ha ili Ranman top 0,5 L/ha ili Odeon 2 L/ha ili Nordox 2 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Mankosav 2,5 kg/ha uz dodatak preparata Nutri Fos K ili Trafos K 3 L/ha.

   Za one koji žele ekološki prihvatljivije metode preporuka je da se luk od bolseti zaštiti kombinacijom preparata Bacilomix specijal 3 L/ha sa Nutrifos K 3 L/ha ili Trafos K 3 L/ha.