Aktuelnosti

Kukuruzni plamenac prva generacija [16.06.2017]

Kukuruz

     U toku je piljenje gusenica iz jaja. Brojnost plamenca je na nivou višegodišnjeg proseka. Preporučuje se pregled kukuruza tokom narednih nekoliko dana. Ukoliko se ustanovi prisustvo jajnih legala i gusenica na više od 10% biljaka, preporuka je da se uradi suzbijanje sa: