Aktuelnosti

Kukuruzni plamenac prva generacija [16.06.2017]

Kukuruz

     U toku je piljenje gusenica iz jaja. Brojnost plamenca je na nivou višegodišnjeg proseka. Preporučuje se pregled kukuruza tokom narednih nekoliko dana. Ukoliko se ustanovi prisustvo jajnih legala i gusenica na više od 10% biljaka, preporuka je da se uradi suzbijanje sa: Coragen 2 dL/ha ili Ampligo 0,2 L/ha ili Avaunt 0,25 L/ha. U tretmane ja poželjno dodati Kumulus ili Thiovit jet ili Wetsul 3 kg/ha.