Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od bolesti [20.06.2017]

Šećerna repa

   Najavljene tople noći ubrzaće razvoj pegavosti repe. Preporuka je da se usevi repe pregledaju tokom narednih dana. Većina sorti ima dovoljan infekcioni potencijal da treba početi sa zaštitom. Preporuka je da se zatita obavi 22. ili 23. juna preparatima: Bravo 2 L/ha ili Odeon 1,8 kg/ha. Na osetvljivim sortama kao što su: Melrose, Prestige, Original, Serenada, Falco, Wawilow, Jak, Fred preporuka je da se navedenim preparatima dodaju Rias 0,4 L/ha ili Difurepro 0,3 L/ha ili Diferent 0,3 L/ha ili Difcor 0,3 L/ha ili Impact 0,25 L/ha.

    Na parcelama i u regionima gde se učestalo gaji repa, preporuka je da se doda i Bacillomix specijal 3 L/ha.