Aktuelnosti

Alternaria na jabuci [22.06.2017]

Jabuka

Tokom protekle 3 nedelje stručna služba Agroupozorenja je uočila u pojedinim jabučnjacima simptome crnih sitnih tačkica na plodovima i braon-narandžastih pega na listovima. Ovi simptomi se javljaju pretežno na sorti Red Chief, a u tragu je nađeno i na sortama Zlatni i Crveni Delišes. Naša ekipa pretpostavlja da je u pitanju Alternaria mali - Alternarijska pegavost jabuke. Opširnije za korisnike...