Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [01.07.2017]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fazi zatvaranja grozdova, zbog nestabilnog vremena koje se najavljuje u naredna dva dana i mogućih povoljnih uslova za razvoj plameljače i sive truleži, preporuka je da se tretman za plamenjaču odradi u naredna dva dana: SHAVIT 0.3%, QUADRIS 0.1%, GLOBAZTAR  0,1% ili TEATAR 0,1% ili CABRIO TOP 0.25% izborom jednim od ovih fungicida pokriva se i pepelnica.

U fenofazi zatvaranja grozdova se prave mehanička oštećenja na bobicama, koja su ulazna mesta za sivu trulež(Botrytis cinerea), preporuka je da se tretman odradi u zoni grozda: TELDOR 0.1%, CANTUS 0.1%, SWICH 0.1% ili DIONIS 0,1%.

Počelo je polaganje jaja i piljenje druge generacije grožđanog moljca (Lobresia botrana), pa je preporuka da se tretman odradi u zoni grozda: CORAGEN 0.02%.