Aktuelnosti

Prognoza pojave druge generacije dudovca [10.07.2017]

Višnja, Orah, Ostale biljne vrste

     Brojnost leptira prve generacije u Somboru je brojnost bila najveća od 2012. godine! U Čelarevu je najveća brojnost od kada se prati (od 2008. godine). Ovako visoka brojnost uslovila je golobrst na samoniklom dreću i žbunju te u drvoredima i parkovima. Maksimum leta prve generacije zabeležen je 13. do 19. maja. Prognozira se visoka brojnost leptira druge generacije! Optimalni rokovi za preglede drveća i suzbijanje dudovca će biti dati na osnovu leta leptira.