Aktuelnosti

Druga zaštita od bolesti šećerne repe [12.07.2017]

Šećerna repa

    Usled novog porasta repe, potrebno je ponovo uraditi zaštitu šećerne repe od bolesti. Preporuka je da se zatita obavi 13. ili 14. jula preparatima: Odeon 1,8 kg/ha ili Bravo 2 L/ha. Na osetvljivim sortama repe kao što su: Melrose, Prestige, Original, Serenada, Falco, Wawilow, Jak, Fred preporuka je da se navedenim preparatima dodaju Trafos K ili NutriFos K u količini 3 L/ha kao i Opera 0,8 L/ha.

    Na parcelama gde se učestalo gaji repa i u repama u zalivanju, preporuka je da se doda i Bacillomix specijal 3 L/ha.