Aktuelnosti

Druga zaštita od bolesti šećerne repe [12.07.2017]

Šećerna repa

    Usled novog porasta repe, potrebno je ponovo uraditi zaštitu šećerne repe od bolesti. Preporuka je da se zatita obavi 13. ili 14. jula preparatima: ... samo za pretplatnike. Na osetvljivim sortama repe kao što su: Melrose, Prestige, Original, Serenada, Falco, Wawilow, Jak, Fred preporuka je da se navedenim preparatima dodaju ...

    Na parcelama gde se učestalo gaji repa i u repama u zalivanju, preporuka je da se doda i Bacillomix specijal 3 L/ha.