Aktuelnosti

Zaštita crnog luka iz semena [16.07.2017]

Crni luk

    Crni luk iz semena ulazi u zavšnu fazu porasta lukovice. Ipak na nekim usevima je i dalje prisutan veliki broj tripsa. Preporuka je da se crni luk pregleda i ukoliko je prisutno više od 10 tripsa po biljci uradi suzbijanje sa:.... Ako je brojnost tripsa manja preporučuje se...

    Radi sprečavanja razvoja bolesti u skladištu preporučuje se zaštita sa:...