Aktuelnosti

Zaštita crnog luka iz semena [16.07.2017]

Crni luk

 Crni luk iz semena ulazi u zavšnu fazu porasta lukovice. Ipak na nekim usevima je i dalje prisutan veliki broj tripsa. Preporuka je da se crni luk pregleda i ukoliko je prisutno više od 10 tripsa po biljci uradi suzbijanje sa: Confidor 0,7 L/ha ili Kohinor 0,7 L/ha ili FeSil 0,15% ili Gestikal 0,25 L/ha. Ako je brojnost tripsa manja preporučuje se upotreba Thiovit jet 3 kg/ha ili Kumulus 3 kg/ha.

    Radi sprečavanja razvoja bolesti u skladištu preporučuje se zaštita sa: Switch 0,8 kg/ha ili Signum 1 kg/ha ili Teldor 1 L/ha ili Bacillomix specijal 3 L/ha.