Aktuelnosti

Zaštita paprika od gusenica i tripsa [20.07.2017]

Paprika

   Došlo je do povećanja brojnosti leptira pamukove sovice i kukuruznog plamenca. Preporuka je da se počne sa redovnim pregledima paprika. Postoji mogućnost da se lokalno pojavi veća brojnost i potreba za suzbijanjem. Na mestima gde se prilikom hoda kroz papriku pojavljuje veći broj leptira, preporuka je da se uradi zaštita narednih tri do četiri dana sa Insegar ili Lascar ili Harpun 1,5 L/ha uz korištenje velike količine vode. Ako je broj leptira jako velik preporuka je da se dodaju Fastak 1,5 dL/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha.