Aktuelnosti

Zaštita paprike i kukuruza [24.07.2017]

Kukuruz, Paprika

     Na klopkama, brojnost kukuruznog plamenca je značajnije porasla, a ulov pamukove (kukuruzne) sovice je postao svakodnevan ali je još uvek mali. Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprika i počne sa pregledima kukuruza šećerca. Postoji realna mogućnost da se pronađe veća brojnost jaja i potreba za suzbijanjem.

     U paprici na mestima gde se prilikom hoda kroz nju pojavljuje veći broj leptira ili se pronađu jajna legla na više od 1% biljaka paprike uradi zaštita u periodu od 26. do 28. jula sa Avaunt 0,3 L/ha.

     U kukuruzu šećercu ne mestima gde se prilikom pregleda pronađu jajna legla na više od 5% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa Avaunt 0,25 L/ha ili Coragen 0,2 L/ha ili Dimilin 0,3 L/ha ili Ampligo 0,2 L/ha uz korištenje velike količine vode i okvašivača. 

     Ako je broj leptira u usevu jako velik preporuka je da se Avauntu, Coragenu i Dimilinu dodaju Fastak 1,5 dL/ha ili Decis 0,5 L/ha ili Bifenikus 0,2 L/ha.