Aktuelnosti

Bolesti maline u berbi [26.07.2017]

Malina

    Berba maline je u toku. Povremene kiše i visoka vlažnost vazduha pogoduju razvoju bolesti. Preporuka je da se narednih par dana uradi zaštita sa: Bacillomix specijal 3 L/ha uz dodatak Trafos K ili Nutri Fos K 3 L/ha. OVi preparati nemaju karencu. Povećanje odpornosti na trulež ploda postiže se i pravilnom ishranom pa je potrebno smanjiti količine azota a povećati ishranu sa Nutri Kalcijum ili Boramin kalcijum ili Wuxal Calcijum primenom folijarno ili preko sistema kap po kap dva puta nedeljno u količini od 0,5-1 L/ha.