Aktuelnosti

I dalje jak pritisak pamukove sovice i kukuruznog plamenca [15.08.2017]

Kukuruz, Paprika, Paradajz

Uhvaćen je veliki broj leptira pamukove sovice i kukuruznog plamenca. Preporuka je da se nastavi sa redovnim pregledima paprike, boranije, duvana i kukuruza. Velika je verovatnoća da se pojavi veća brojnost jaja i gusenica, odnostno i potreba za suzbijanjem. Preporuka je da se uradi zaštita u periodu od 16.-20. avgusta sa Coragen 0,2 l/ha ili Ampligo 0,2 l/ha uz korišćenje velike količine vode. Čak i u usevima gde je rađena zaštita prethodne nedelje, verovatno treba ponoviti trtman.