Aktuelnosti

Bolesti i štetočine šećerne repe krajem avgusta [28.08.2017]

Šećerna repa

   Usled nedostatka padavina novi porast lista šećerne repe ja jako mali. Ipak prošlo je skoro mesec dana od poslednje zaštite, pa je potrebno ponovo uraditi zaštitu od pegavosti repe i pepelnice.

    Repu koja će se vaditi do 15 septembra sa malo simptoma bolesti ne treba štiti. Ukoliko su u pitanju osetljive sorte, ili ima dosta pegavosti preporuka je da se uradi zaštita sa Bacillomix specijal 3 L/ha.

    Repu koja će se vaditi od 15. do 30. septembra zaštititi sa Propulse 1,2 L/ha.

    Repu koja će se vaditi nakon 1 oktobra zaštititi sa Bravo 2 L/ha ili Odeon 1,8 kg/ha uz dodatak preparata Propulse 1,2 L/ha ili Duett ultra 0,5 L/ha.

    Na parcelama gde je repa zbog suše odbacila veći deo lista može doći do truljenja, pa je preporuka da se uradi zaštita sa Nutri FosK ili Trafos K ili Fosfivell 3 L/ha u kombinaciji sa Bacillomix specijal 3 L/ha.