Aktuelnosti

Azot, Bor i Cink pre opadanja lišća [06.10.2017]

Šljiva, Breskva, Višnja

U narednih nedelju dana preporučujemo tretman mikroelementima u voćnjacima koštičavog voća, cilj je da biljke uđu što spremnije u sledeću godinu. U voćnjacima u kojim je najveća količina lisne mase i dalje na granama uradi tretma Azot + Bor + Cink, kombinacijom nekih od navedenih preprata... samo za korisnike