Aktuelnosti

Zaštita višnje/trešnje nakon berbe [10.07.2017]

Višnja

U pojedinim zasadima višanja i trešanja je primećeno prisustvo eriofidne grinje (Aculus fockeui). Pošto se radi o izuzetno sitnim štetočinama, potrebu za tretiranjem najbolje da odluči stručno lice. Takodje treba obratiti pažnju na prouzrokovača kozičavosti lišća (Blumerella jappi). U proteklom periodu bilo je uslova za infekcije. U oba slučaja postoji opasnost od defolijacije tokom avgusta meseca.

- Što pre uraditi tretiranje sa preparatima na bazi dodina ili kaptana ako već ima simptoma oboljenja ponoviti tretman nakon 7-10 dana.

- Ako treba da se suzbiju grinje primeniti Masai 0,05%, ili Vertimec ili Vertigo ili Invert ... 0,1%+ okvašivač ili preparate na bazi piridabena. 

Tretmane raditi samo u zasadima i na sortama gde je završena berba.