Aktuelnosti

Zaštita šljive pred berbu [23.06.2017]

Šljiva

Nastavlja se intenzivna aktivnost šljivinog smotavca (C. funebrana). U zasadima koji su redovno štićeni protiv prouzrokovača oboljenja lista, nema uslova za njihovo dalje širenje. Sada treba više pažnje obratiti na prouzrokovače truleži plodova. 

Štetočine suzbijati prema preporuci od 09.06.2017. Šljivu koja će se brati u narednih 14 dana ne tretirati. 

Protiv prouzrokvača truleži plodova  za sorte koje će se neće brati u narednih 15 dana primentiti Bacillomix Specijal 0,8-1% ili preparate na bazi iprodiona i tiofanat-metila.