Aktuelnosti

Zaštita kruške tokom cvetanja i potpomaganje oplodnje [13.04.2018]

Kruška

Kruška je i svim reginoma pred ili u cvetanju. Uglavnom suvo vreme, uslovljava nizak rizik od prouzrokovača oboljenja (prolazni pljuskovi ne bi trebali da omoguće značajnije infekcije). Tako da zaštitu od prouzrokvača oboljenja, treba bazirati na kontaktnim preparatima. Izuzetno samo ako vlaženje bude duže od 10 sati dodati ...  U cvetanju ne primenjujemo nikakve insekticide, u cilju zaštite oprašivača.

Pošto kruška teže zameće plodove, preporučljivo je da se tokom cvetanja potpomogne proces zametanja. Jedan od mogućih pristupa, stimulacije oplodnje, je da sledeći:...