Aktuelnosti

Zaštita jabuke od prouzrokovača oboljenja [18.04.2018]

Jabuka

Padavine tokom prošlog dana su izazvale infekciju prouzrokovača čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti jabuke Venturia inaequalis. Takođe, može doći i do oboljenja sušenja grana,grančica i plodova Monilia fructigena, s obzirom da je jabuka najvećim delom (većina sorti) u fenofazi cvetanja ili precvetavanja.

Preporuka je:

Da se najkasnije do sutra uradi tretman sa kontaktnim fungicidima: DITHANE 0.3% ILI MERPAN 0.2% ili ANTRACOL 0,2% ili MANKOSAV 0,3% uz dodatak CIPRODEX 0.07% ili CHORUS 0.05% ili LINUS 0.15%. Navedeni sistemični preparati deluju na oba oboljenja  najkasnije 48h nakon ostvarene zaraze. mogu se koristiti i SERCADIS 0,03% ili EMBRELIA 0,1% opet uz dodatak kontaktnih fungicida najsanije do 30 sati od početka infekcije.

Pažnja: ne koristiti insekticide u fazi cvetanja zbog pčela, bumbara i drugih polinatora u voćnjacima!

Na ulazu u košnicu postoje pčele koje kontrolišu radilice koje ulaze u košnicu. Pčele koje budu poprskane imaju neuobičajen miris pa ih pčele kontrolori ne puštaju u košnicu usled čega one uginjavaju. Stoga je najbolje da se se prskanje, čak i sredstvima koja nisu otrovna za pčele koriste nakon zalaska ili pre izlaska Sunca.