Aktuelnosti

Zaštita breskve i nekatarine od bolesti i štetočina [18.04.2018]

Breskva

Breskva se nalazi u fazama precvetavanje - završeno cvetanje, u zavisnosti od lokaliteta. Jučerašnje padavine su stvorile uslove za infekcije od prouzrokovača sušenja grana i cvetova  (Monilije) na lokalitetimagde još traje cvetanje. A gde je breskva precvetala stvorili su se uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla).

Preporuka je da se do najkasnije do sutra (19.april) uradi tretman:

1. gde još breskva cveta sa ...

2. gde je precvetala sa ... Gde ima problem sa tripsima dodati i ...