Aktuelnosti

[18.04.2018]

Šljiva

Šljiva se nalazi u fazi precvetavanja ili je precvetala, a počela je aktivnost šljivinih osa. Stoga je potrebno da se u narednih dana uradi tretman sa: PYRINEX 48 EC 0,15% ili DECIS 0,05% u voćnjacima gde nema više otvorenog cveta. Ako ima lisnih vašiju bolje je primeniti preparate na bazi acetamipirida (KESTREL i slični 0,05%).

U cilju zaštite pčela i drugih oprašivača tretmane raditi u večernjim satima 1 sat nakon zalaska sunca, a završitit do ponoći.  

Pošto su jučerašnje padavine stvorili uslove za infekcije od prouzrokovača oboljenja preporučljivo je dodati i neki preprat na bazi kaptana (Merpan i slično) ili mankozeba (Dithane 0,3%) u cilju suzbijanja šupljikavosti lista i monilije.