Aktuelnosti

Zaštite kruške u precvetavanju [18.04.2018]

Kruška

Kruška se u većini regiona nalazi u fenofazama precvetavanja.

Kruškina buva je u fazi piljenja larvi. Takođe se stvaraju i uslovi i za infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti. 

Preporuka je da se što pre uradi tretman protiv bolesti sa preparatima na bazi ...

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretman dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, a to su preparati na bazi .... Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 10-tak dana.    

Protiv lisnih vašiju, lisne galice (Dasyneura pyri),ako je potrebno dodati i preparate na bazi .... Takođe u cilju umanjenja napada rđastih grinja primeniti  preprate na bazi .... Treba računati da u dosta regiona preparati na bazi abamektina pokazuju slabiju efikasnost  protiv kruškine buve. Pa kod jačeg napada buve treba primeniti i...