Aktuelnosti

Zaštite kruške u precvetavanju [18.04.2018]

Kruška

Kruška se u većini regiona nalazi u fenofazama precvetavanja.

Kruškina buva je u fazi piljenja larvi. Takođe se stvaraju i uslovi i za infekcije od prouzrokovača čađave krastavosti. 

Preporuka je da se što pre uradi tretman protiv bolesti sa preparatima na bazi mankoceba (Dithane, Mankosav i slično 0,3%) uz dodatak Scora/Differenta i slično 0,03%.

U cilju umanjenja rizika od baketriozne plamenjače (Erwinia amylovora) preporučuje se u tretman dodati i preparat koji aktivira odbrambene mehanizme biljaka, a to su preparati na bazi fosfika (Aliette Flash 0,4% ili Trafos-K ili Nutri Fos-K 0,2% i slično) ili koji sadrže produkte mikroorganizama koji imaju baktericidno delovanje (Nutri Bioclean 0,2%, Bacillomix 0,5% i slično). Tretman sa ovim preparatima najbolje ponoviti za 10-tak dana.    

Protiv lisnih vašiju, lisne galice (Dasyneura pyri),ako je potrebno dodati i preparate na bazi acetamiprida (Kestrel i slično) 0,05% uz dodatak okvašivača Silwett 0,02%. Takođe ucilju umanjenja napada rđastih grinja primeniti  preprate na bazi abamektina (Invert, Vertimec i slično) 0,15%. Treba računati da u dosta regiona preparati nabazi abamektina pokazuju slabiju efikasnost  prtiv kruškine buve. Pa kod jačeg napada buve treba primeniti i Dimilin 0,03% ili Lascar 0,1% ili Insegar 0,06%.