Aktuelnosti

Stanje useva ječma [21.04.2018]

Ječam

    Ječam posejan u optimalnim rokovima setve je u fazi lista zastavičara. Mrežavosti i pegavosti ječma ima na skoro svim pregledanim usevima. Preporuka je da se pregledaju usevi ječma narednih nekoliko dana. Ukoliko su pege prisutne na zastavičaru ili na listu ispod njega na više od 10% vlatova, preporuka je da se uradi zaštita. Od preparata preporučujemo: Amistar extra 0,75 L/ha ili Sphera 0,5 L/ha ili Zantara 1 L/ha ili Teatar plus 0,8 L/ha ili Globaztar 1 L/ha ili Opus team 1 L/ha.

      Ukoliko želite da koristiti ekološki prihvatljivija rešenja, na ječmovima gde je na listu manje od 10% vlatova sa simptomima preporučuje se upotreba preparata Bacilomix specijal 3 L/ha. Na usevima gde ima više od 10% vlatova sa simptomima bolesti zaštitu preparatom Bacilomix ponoviti za sedam do 10 dana.

     Zbog suše koja je sve izraženija na velikom delu parcela pod ječmom preporuka je da se dodaju i Megafol ili Isabion ili NutriAmino ili Delfam plus ili Vellamin ili Wuxal super 3 L/ha.

     Zaštitu je najbolje uraditi do utorka 24 aprila.