Aktuelnosti

Crni luk i lukova muva [21.04.2018]

Crni luk

     Na usevima crnog ali i belog luka počela je ishrana i polaganje jaja lukove muve. Prisustvo je zabeleženo na oko 50% pregledanih parcela. Preporuka je da se tokom narednih par dana pregledaju lukovi na prisustvo lukove muve. Ukoliko se uoče simptomi prisustva lukovu muvu treba suzbijati sa: ... samo za pretplatnike

     Radi zaštite od bolesti lista preporučuje se upotreba preparata ... samo za pretplanike.

     Radi zaštite od truleži lukovica, preporučuje se upotreba preparata Bacilomix specijal 3 L/ha...

     NA MLADOM LUKU koji će se koristiti narednih mesec dana NE SME SE RADITI NIKAKVA ZAŠTITA