Aktuelnosti

Fe u krušci [24.04.2018]

Kruška

Fe-hloroza je pojava nedostatka gvožđa koja se javlja  na slabo alkalnim zemljištima i zemljištima slabo obezbeđenim gvožđem, zemljištima sa visokim pH. Gvožđe je slabo pokretno u biljci i nedostatci se najpre uočavaju na najmlađem lišću koje je limun žute boje, simptomi se uočavaju i na starijem lišću na kojem je  liska  izraziro žuta, a lisni nervi zelene boje. U voćnjacima kruške, breskve i nektarine u kojima se javljaju ovi simptomi, odnosno lišće postaje limun žuto, preporučujemo tretman sa : Wuxal  Ferro ili Ultraferro u količini 50-70 grama po stabliu preko korena ili Feramin folijarno u količini od 3 l/ha  ili Nutrielements u količini 2 l/ha folijarno ili preko sistema za navodnjavanje 2-5 l/ha .