Aktuelnosti

Zaštita šljive i oprez sa folijarnm hranivima [29.04.2018]

Šljiva

Suvi vreme uslovljava nizak rizik od infekcija prouzrokovača oboljenja. Ipak povremene, kratkotrajne padavine mogu stvarati uslove za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se uradi tretman, ako zaštita nije rađena unazada 7 dana sa ... Ako pre tretmana list bude vlažan duže od 10 sati dodati i...

U svim regionima se očekuje početak piljenja šljivinog smotavca, pa je u tretman sa fungicidima potrebno dodati ...

U ovoj fazi razvoja šljive obratiti posebnu pažnju na podešenost atomizera (krupnoća kapljica, jačina i količina vazduha/vetra). Optimalni je da kapi budu što sitnije, a vazdušno strujanje umereno. Takođe izbegavati primenu bilo kakvih folijarnih hraniva, a pogotovo na bazi aminokiselina. Svi gore nabrojani faktori mogu dovesti do pojave mikropukotina na plodovima, koje će se kasnije manifestovati kao krastavost plodova.