Aktuelnosti

Zaštita maline [29.04.2018]

Malina

Zavisno od lokaliteta i sortimenta, malina se nalazi u fenofazi razvoja cvetnih pupoljaka (BBCH 51-59).

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo eriofidne grinje lista (Phyllocoptes gracilis) pa se u cilju njenog suzbijanja preporučuje...

U narednom periodu treba obaviti tretman protiv prouzrokovača bolesti sušenja izdanaka i uvenuća pupoljaka i rodnih grančica maline sledećim preparatima...

Takođe vizuelnim pregledom je ustanovljeno prisustvo malinine muve galice (Lasioptera rubi) pa se u cilju njenod suzbijanja preporučuje...

U cilju zaštite pčela tretmane obaviti pre početka cvetanja i u večernjim časovima!