Aktuelnosti

Zaštita kruške [01.05.2018]

Kruška

Trenutno u zasadima kruške se mogu naći razvojni stadijumi kruškine buve. Jaja ima u svim fazama razvoja (od novo položenih do pred piljenje). I narednih 7 dana se očekuje pogodno vreme za razvoj kruškine buve, a neće pogodovati razvoju prouzrokovača oboljenja. Preporuka je da se u narednih 5 dana uradi tretman:

- Gde su ima puno jaja kruškine buve sa ...

- Gde dominiraju larve, a velika je brojnost buve primeniti ...

U oba slučaja obavezno dodati okvašivač ...

- Ako je jako malo prisustvo štetočine tretirati sa .... U ovom slučaju ne sme se dodavati okvašivač. Tretman ponoviti na svakih 5-7 dana 2-3 puta.

- Od fungicida dodati ... a gde ima problema sa čađavom krastavosti kruške (Venturia pyrina) i ...