Aktuelnosti

Bolesti vinove loze [01.05.2018]

Vinova loza

Vinova loza se nalazi u fazi intezivnog porasta lastara, u zasisnosti od sorte i lokaliteta lastari su dužine do 20 cm.

Nestabilno vreme sa češćom pojavom kiše koje se najavljuje za kraj ove i početak sledeće nedelje može stvoriti povoljne uslove za razvoj plamenjače (Plasmopara viticola) i crne pegavosti (Phomopsis viticola), pa je preporuka da se do 05. maja odradi tretman sa jednim od navedenih fungicidom: FOLPAN 80 WDG 0.2%, ANTRACOL 0.25%, POLYRAM 0.25% ILI CANDEZA0.25%

Zbog osetljivih fenofaza na pepelnicu vinove loze (Uncinula necator) odraditi tretman sa: LUNA EXPERIENCE 0.04%, VIVANDO 0.03%, CRISTAL 0.03%, TILT 0.03% ili POSTALON 0.15%.