Aktuelnosti

Zaštita pšenice od bolesti u cvetanju [06.05.2018]

Pšenica

   U zavisnosti od sorte i vremena setve pšenice ulaze u fazu cvetanja. Čak i tamo gde nema padavina, preporuka je da se uradi zaštita, jer se na većem broju mesta rđa pšenice počela širiti. Preporuka je da se uradi zaštita sa: Cherokee 1,5 L/ha ili Osiris 2 L/ha ili Duofen Plus 1,5 L/ha ili Zantara 1,5 L/ha ili Prosaro 1,25 L/ha ili Faxer 1 L/ha ili Duett ultra 0,6 L/ha.

    Radi povećanja kvaliteta zrna uz zaštitu od bolesti je preporuka da se dodaju Vellamin ili NutriAmino plus ili Delfan plus ili Isabion 3 L/ha.