Aktuelnosti

Zaštita jabuke tokom maja meseca [09.05.2018]

Jabuka

Iako je pretežno suvo vreme, lokalni pljuskovi ponegde prouzrokuju slabe infekcije od čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti Venturia inaequalis. Na prosečnim temperaturama od 18-23 C dovoljno je 9 sati vlaženja da bi se ostvarila infekcija. Prva generacija jabučnog smotavca je počela da se pili (tretnutno je ispiljeno 30-50% jaja). 

Preporuka je:

Protiv prouzrkovača oboljenja nastaviti sa permanentnom zaštitom na svakih 5-7 dana. Ako se tretman radi pre ostvarenih uslova za infekcija dovoljan je tretman sa kontaktnim fungicidima kao što su: DITHANE 0.3% ILI MERPAN 0.2% ili POLYRAM 0,2% ili MANKOSAV 0,3% ili DELAN 0,1%, ukoliko se tretman radi nakon infekcije kontaktnim preparatima dodaje sistemični: SCORE 0.03% ili DIFFERENT 0,03% ILI DIFCOR 0,03%. 

Protiv pepelnice u voćnjacima se preproučuje mehaničko uklanjanje zaraženih lastara. Od hemijskih preparata preporučujemo preparate na bazi sumpora: KUMULUS 0.3% ili THIOVIT JET 0,3% (primeniti samo na temperaturama do 25C), od sistemičnih LUNA EXPERIENCE 0.075% ili ARDENT 0.03% ili TOPAZ 0,05% 

Protiv jabučnog smotavca najbolje su se pokazali sledeći pristupi:

1. Izolovani voćnjaci gde nema doletanja štetočine sa strane primeniti LASCAR 0,1%+ PYRINEX 0,2% ili slične preparate i nakon 7-10 dana uraditi CORAGEN 0,02%. Ako nakon toga ulov na feromoskim klopkama padne na manje od 5 leptira nedeljno može se prestati sa zaštitom. U protivnom će treba ti nastaviti sa suzbijanjem.  

2. U zasadima gde stalno imamo doletanje štetočine sa strane (većina voćaskih regiona). Uraditi tretman sa PYRINEX 0,2% ili slično i ponoviti tretman za 7 dana. Veći akcenat dati na suzbijanje 2 i 3 generacije smotavca, koje će i praviti njaveće štete.