Aktuelnosti

Zaštita jabuke tokom maja meseca [09.05.2018]

Jabuka

ako je pretežno suvo vreme, lokalni pljuskovi ponegde prouzrokuju slabe infekcije od čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti Venturia inaequalis. Na prosečnim temperaturama od 18-23 C dovoljno je 9 sati vlaženja da bi se ostvarila infekcija. Prva generacija jabučnog smotavca je počela da se pili (tretnutno je ispiljeno 30-50% jaja). 

Preporuka je:

Protiv prouzrkovača oboljenja nastaviti sa permanentnom zaštitom na svakih 5-7 dana. Ako se tretman radi pre ostvarenih uslova za infekcija dovoljan je tretman sa kontaktnim fungicidima kao što su: ... ukoliko se tretman radi nakon infekcije kontaktnim preparatima dodaje sistemični: ...

Protiv pepelnice u voćnjacima se preproučuje mehaničko uklanjanje zaraženih lastara. Od hemijskih preparata preporučujemo preparate na bazi sumpora: ...

Protiv jabučnog smotavca najbolje su se pokazali sledeći pristupi:

1. Izolovani voćnjaci gde nema doletanja štetočine sa strane primeniti ... i nakon 7-10 dana uraditi ... Ako nakon toga ulov na feromoskim klopkama padne na manje od 5 leptira nedeljno može se prestati sa zaštitom. U protivnom će treba ti nastaviti sa suzbijanjem.  

2. U zasadima gde stalno imamo doletanje štetočine sa strane (većina voćaskih regiona). Uraditi tretman sa ... i ponoviti tretman za 7 dana. Veći akcenat dati na suzbijanje 2 i 3 generacije smotavca, koje će i praviti njaveće štete.