Aktuelnosti

Bolesti vinove loze [09.05.2018]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od sortimenta nalazi na početku cvetanja(Smederevsko-gročanski region), ali se početak cvetanja vinove loze i na ostalim lokalitetima očekuje sledeće nedelje. Svako vlaženje lista duže od 6 sati može stvoriti uslove za razvoj plamenjače, pa je preporuka...