Aktuelnosti

Bolesti vinove loze [09.05.2018]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti odsortimenta nalazi na početku cvetanja(smederevsko-gročanski region), ali se početak cvetanja vinove loze i na ostalim lokalitetima očekuje sledeće nedelje.Svako vlaženje lista duže od 6 sati, može stvoriti uslove za plamenjaču vinove loze. Zbog osetnjivih fenofaza, nestabilnog vremena sa padavinama koje se najavljuje preporuka je da se tretman odradi u naredna tri dana.

Za plamenjaču: MIKAL FLASH 0.4%, RIDOMIL GOLD 0.25%, EQUATION PRO 0.04%, ORVEGO 0.1%

Zbog brzog novog porasta lisne mase, osetljivih raza na pepelnicu vinove loze Uncinule necator, koristiti jedan od navedenih fungicida: TOPENCO 0.05%, TILT 0.03%, FALCON 0.07%, SYSTHANE 0.04 % ili COLIS 0.04%