Aktuelnosti

Poćelo piljenje trešnjine muve i suzbijanje bolesti [10.05.2018]

Višnja

Minimalni uslovi su za infekcije od prouzrokovača oboljenja. A trešnjina/višnjina muva je počela da se pili u svim regionima. 

Preporuka je da se protiv poruzrokovača oboljenja uradi t tretman sa Signum 0,15% (karenca 14 dana) ili Luna Expirinece 0,0,75%  (Karenca 7 dana).

Gde je ranijih godina bio problem sa crvljivošću plodova, protiv višnjine muve dodati i Decis 0,05% ili Lamdex 0,01% ili Kestrel 0,04%. Karenca ovih preparata je 14 dana.

Sorte trešnje eventualno višnje koje će se brati u narednih 14 dana tretirati sa Ekstrasol ili Bacillomix specijal 1%. Karenca je 7 dana.