Aktuelnosti

Poćelo piljenje trešnjine muve i suzbijanje bolesti [10.05.2018]

Višnja

Minimalni uslovi su za infekcije od prouzrokovača oboljenja. A trešnjina/višnjina muva je počela da se pili u svim regionima. 

Preporuka je da se protiv poruzrokovača oboljenja uradi t tretman sa ...

Gde je ranijih godina bio problem sa crvljivošću plodova, protiv višnjine muve dodati i ...

Sorte trešnje eventualno višnje koje će se brati u narednih 14 dana tretirati sa ...