Aktuelnosti

Aktuelna zaštita maline [16.05.2018]

Malina

Nestabilne vremenske prilike koje prouzrokuju povremenu kišu i povećanu vlažnost vazduha mogu dovesti do pojave prouzrokovača zaraze sive truleži plodova i ljubičaste pegavosti izdanaka maline. Maline se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi 30% cvetova prisutno do pojave plodova (BBCH 63-69) i u toj fazi je veoma osetljiva po pitanju ovih infekcija. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje upotreba preparata: Luna Sensation 0,6-0,8L po hektaru ili Signum 1,5-1,8 kg po hektaru ili Linus 1,2-2L po hektaru.