Aktuelnosti

Rdja na pšenici se ubrzano širi [22.05.2018]

Pšenica

   Pregledom pšenica poslednjih par dana ustanovljeno je strahovito brzo povećanje prisustva rđa na pšenicama. Do cvetanja, jačina prisustva rđe je bila vezana za gajenu sortu, gde je mnogo više simptoma bilo prisutno na osetljivim sortama. Trenutno se rđa masovno naseljava i na sorte koje su do sada odolevale napadu. Trenutno se na osetljivijim sortama na listu zastavičaru rđa može naći masovno a na otpornijim sortama pojedinačno i na listu zastavičaru. 

     Za razliku od pre par godina kada je pojava rđe bila takođe masovna - kada se desila epifitocija, preparati na bazi triazola i tiofanat metila koji se najviše koriste za bolesti klasa su bili pokazali visoku efikasnost protiv rđe. Ove godine tretmani koji su rađeni ovim grupama fungicida nisu pokazali zadovoljavajuću efikasnost i rđa se masovno seli na list zastavičar. 

    Obzirom da je zastavičar nosioc prinosa a da je do žetve ostalo još dosta vremena preporuka je da se narednih par dana pregledaju usevi pšenice i ako je rđa prisutna i u tragu na listu zastavičaru uradi zaštita sa: Amistar extra 0,75 L/ha ili Sphere 0,5 L/ha ili Opera max 1,5 L/ha ili Teatar plus 1 L/ha ili Globzatar 0,5 L/ha ili Opera 1 L/ha ili Acanto plus 0,7 L/ha. Gde je prisutno više od 10 pega preporuka je da se doda i Dithane 2,5 kg/ha ili Bravo 2 L/ha ili Odeon 1,8 kg/ha.