Aktuelnosti

Stanje paprike u polju [25.05.2018]

Paprika

    Paprika, bilo da je posejana, bilo da je rasadjena poslednjih nekoliko dana intenzvino naseljavaju lisne vaši. Preporuka je da se usevi paprike pregledaju i ukoliko su prisutne lisne vaši uradi njihovo suzbijanje preparatima: Teppeki 140 g/ha ili Fesil 0,1% uz korištenje 250 do 300 L vode po haktaru.

     Obzirom da je vreme ovih dana nestabilno papriku je potrebno zaštititi i od bolesti. Preporučuju se Bacilomix specijal 3 L/ha ili Nutri BIoClean 2 L/ha, jer za sada simptomi pojave bakterije nisu zapaženi.