Aktuelnosti

Zaštita jabuke kraj maja - početak juna [27.05.2018]

Jabuka

Još uvek traje priod primarnih infekcija od prourokovača čađave krastavosti plodova i crne lisne pegavosti jabuke Venturia inaequalis, a lokalne padavine uslovljavaju obično slabe infekcija. U voćnjacima gde se tretman radi prevetivno pre infekcije i gde nema simptoma ove bolesti preporučujemo fungicide: MERPAN 0.2% ili DITHANE NEO TEC 0.3% ili POLYRAM 0.2% ili ANTRACOL 0.2% ili DELAN 0,1% ili MANKOSAV 0,3%... U jabučnjacima gde ima simptoma od Venturije, na plodovima i/ili listovima i ukoliko se tretman radi nakon infekcije, dodati sistemični fungicid: SCORE 0.03% ILI DIFFERENT 0.03% ili DIFCOR 0,03%. Ukoliko je u voćnjaku problem i pepelnica Podosphaera leucotricha preporuččujemo dodati preparat: LUNA EXPERIENCE 0.075% ili ARDENT 0.03% ili STROBY 0.03% ili NIMROD 0,1% ili KARATHANE 0,08%.

U voćnajcima gde su uočene lisne vaši Aphis pomi preporučujemo tretiranje sa insekticidom iz grupe neonikotinoida: ACTARA ILI KESTREL ILI MOSPILAN ILI CONFIDOR 0.05% ILI DR.

Počela je i sporadična pojava crveni pauk Panonychus ulmi gde je veća brojnost raditi sa akaricidom: VERTIMEC 0.15% ILI ROMECTIN 0,15% ILI VERTIGO 0.15% ILI DR. i dodati okvašivač npr: SILWET 0.02% radi biljeg lepljenja i usvajanja preparata. Ako je manja brojnost prednost dati insekticidima koji imaju delovanje i na grinje (Pyrinex Super 0,2%).

Gusenice jabučnog smotavaca (Carpocapsa pomonella) su u zavisnosti od regiona ispile 90-95%, a za oko 10-tak dana se očekuje početak pojave leptira 2 generacije. Trenutno primena insekticida nije potrebna.