Aktuelnosti

Zaštita kormpira od prouzrokovača oboljenja [27.05.2018]

Krompir

Na krompirima koji su nikli pre prvog aprila, uočeni su sporadično početni simptomi plamenjače krompira (Phytopthora infestans) i/ili crne pegavosti (Alternaria solani). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova, nema simptoma primeniti: Antrakol 2kg/ha, Dithane 2.5kg/ha, Polyram 2kg/ha, Odeon 2kg/ha, Shirlan ili Gatro 0,4 lit/ha, Ranman Top 0,5 lit/ha. Sledeći tretman planirati za 7 dana.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove, ali nema simptoma oboljenja primeniti: Ridomil Gold 2,5kg/ha ili Consento 2 L/ha ili Infinito 1.5lit/ha ili Electis 1.8 kg/ha ili Revus 0,6 L/ha. Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

- ako ima simptoma plamenjače, ili je pala velika količina padavina za kratko vreme, primeniti: Curzate M ili Profilux 2.5kg, Acrobat 2.5kg/ha, Equation pro 0,4 kg/ha, Electis 1.8 kg/ha, Infinito 1,5L/ha, Revus 0,6 L/ha.  U ovom slučaju sledeći tretman planirati za 5 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.