Aktuelnosti

Zaštita kormpira od prouzrokovača oboljenja [27.05.2018]

Krompir

Na krompirima koji su nikli pre prvog aprila, uočeni su sporadično početni simptomi plamenjače krompira (Phytopthora infestans) i/ili crne pegavosti (Alternaria solani). Preporuka je sledeća:

- ako je parcela izolovana, sadni materijal je prvoklasan, nije došlo do zatvaranja redova, nema simptoma primeniti: ... Sledeći tretman planirati za 7 dana.

- ako je parcela u blizini prošlogodišnjih krompirišta, sadni materijla je lošijeg kvaliteta, biljke imaju bujan porast - zatvorile su redove, ali nema simptoma oboljenja primeniti: .... Sledeći tretman planirati za 7 dana. 

- ako ima simptoma plamenjače, ili je pala velika količina padavina za kratko vreme, primeniti: ....  U ovom slučaju sledeći tretman planirati za 5 dana. 

Parcele koje će se vaditi u naredne 3 nedelje ne tretirati.