Aktuelnosti

Zaštita kukuruza od štetočina [28.05.2018]

Kukuruz

   Brojnost leptira kukuruznog plamenca na svetlosnoj klopci je značajno porasla i trenutno je na nivou višegodišnjeg proseka. Brojnost kukuruzne sovice ja mala ali je ulov već svakodnevan, što se ove godine dešava ranije nego što je to uobičajeno! Brojnost leptira usklične sovice je tri puta veća u odnosu na prosečne vrednosti. Prva piljenja gusenica svih ovih leptira počeće tokom ove nedelje. Preporuka je da se usevi kukuruza pregledaju u periodu od 30. maja do 02. juna.

    Ukoliko se gusenice ili jajna legla nađu na više od 5% biljaka kukuruza, preporuka je da se uradi suzbijanje preparatima: Ampligo 2 dL/ha ili Coragen 2dL + Bifenicus 0,2 L/ha ili Dimilin 0,25 L/ha + Bifenicus 0,2 L/ha + Letol 0,5%.

     Usled povećane brojnosti podgrizajuće usklične sovice posebnu pažnju treba obratiti i na semenske useve na kojima je usejavanje pojedinih linija vršeno nakon 20 aprila, jer su te linije veoma pogodne za napad podgrizajućih sovica. Tretmani gore navedenim sredstvima su veoma efikasni i protiv podgrizajućih sovica.