Aktuelnosti

Crni luk bolesti i štetočine [31.05.2018]

Crni luk

      Crni luk iz arpadžika je u fazi intenzivnog porasta, a luk iz semena, zbog kasne setve u fazi tri do četiri lista. Plamenjača za sada nije nigde zapažena, ali je potrebno početi sa zaštitiom od bolesti. Tripsi su počeli sa naseljavanjem crnog luka, pa je potrebno početi sa njihovim suzbijanjem

      Preporuka je da se crni luk pregleda narednih par dana. Ukoliko je prisutno u proseku 1 do 2 tripsa na 10 biljaka u preporuka je da se uradi zaštita sa: Thiovit jet 3 kg/ha + Dithane 3 kg/ha ili Antracol 2 kg/ha ili Polyram 2 kg/ha il Odeon 2 kg/ha ili Bravo 2 L/ha.

       Ukoliko je prisutno više od 2 tripsa na 10 biljaka, preporuka je da se na navedene preparate doda i Vertimec 1,5 L/ha ili Amon 1,5 L/ha ili Invert 1,5 L/ha.