Aktuelnosti

Suzbijanje prve generacije dudovca [04.06.2018]

Jabuka, Kruška, Šljiva, Breskva, Orah, Vinova loza, Ostale biljne vrste, Leska - lešnik

     Gusenica dudovca (Hyphantria cunea) je svaštojed. Najradije se hrani na dudu, ali gusenice mogu praviti štete i na drugom voću i žbunju. Najveća brojnost leptira zabeležena je pre oko dve nedelje i sada se mogu naći jajna legla i gusenice prvog i drugog larvenog stupnja. Preporuka je da se pregledaju zasadi voća u kojima nije korišten insekticid protekle dve nedelje i po potrebi izvrši mehaničko uklanjanje zapredaka ili hemijsko suzbijanje sa:.... samo za pretplatnike.